Виктория Петрова

Председател на Клуб Маркетинг мандат 2016/17

Отговорна към света, енергична, идейна, с добри комуникативни умения и висок личностен стремеж. Рядко се помества в рамки, но гледа на тях като на предизвикателство.