Георги Цонев

Копирайтър
Артистичен, ентусиазиран, отворен към нови идеи.