Независимо дали сте чували за PPC маркетинг и сте любопитни да научите повече или вече знаете, че искате да използвате PPC маркетинг във вашия бизнес, но не знаете от къде да започнете, дошли сте на правилното място.
Първо ще бъде нужно да дефинираме PPC и да установим основно разбиране как работи PPC рекламирането.

Какво е PPC?

PPC означава Pay-Per-Click (Плащане на клик), модел на интернет маркетинг, с който рекламатори плащат сума всеки път, когато една от техните реклами е отворена. Това представлява един доста по- добър начин за привличане на посещения на вашия сайт, отколкото да се опитвате да „заслужите“ тези посещения органичено.

Реклама в браузъра за търсене  е един от най-популярните видове PPC. Тя позволява на рекламаторите да наддават за рекламно пространство в спонсорираните линкове на търсачката, когато някой търси ключова дума, свързана с тяхното бизнес предложение. Например, ако ние зададем ключовата дума „PPC software” нашата реклама може да се появи най-отгоре в листа с резултати.

Всеки път, когато нашата реклама е натисната, пращайки посетител към нашия уебсайт, трябва да платим на  търсачката малка сума. Когато PPC работи правилно, таксата е тривиална, защото посещението е по-ценно от това което плащаш за него. С други думи, ако плащаме 3$ за натискане, но кликването има за резултат продажда за 300 $, то тогава сме направил хубава печалба.

Много неща са необходими, за да се спечели PPC кампания: от проучване и избиране на правилните ключови думи, през подреждането им  в добре организирани кампании и рекламни групи, до подготвянето на началните страници на PPC.
Браузърите за търсене , възнаграждават тези, които създават уместни, интелигентно насочени pay-per-click кампании  като таксуват по-малко за кликове. Ако рекламите и началните ви страници са полезни и задоволителни за потребителя, Google таксува по-малко за кликове, което води до по-високи печалби за бизнеса ви. Затова, ако искате да започнете да използвате PPC, важно е да се научите как да го ползвате правилно.

Какво е Google AdWords?

Google AdWords е най-популярната система за PPC маркетинг в света. Платформата позволява на бизнеси да създават реклами, които се появяват в търсачката на Google, както и на други собствености на Google.

AdWordsработи с pay-per-click модел, в който потребителите наддават за ключови думи и плащат за всяко кликване на тяхна реклама. Всеки път когато е стартирано търсене, Google търси измежду Adword рекламаторите и избира победители, чиито реклами да се появат в страницата с резултати.   „ Победителите“ се избират на базата от комбинация от фактори, включително качеството, уместност на ключовата им дума и рекламна кампания, както и от размера на сумата за наддаване на ключовата дума.

По-специално, кой се появява на главната страница е базирано на ранково-изчислителната система на платформата, като се умножават два ключови фактора CPC Bid ( най-високата сума, която може да наддадат ) и оценка на качеството ( стойност, която включва вашият рейтинг на кликвания , уместност и качество на страница ) . Тази система позволява печелившите рекламатори да достигнат потенциални клиенти на цена, която влиза в бюджета им.

Извършването на PPC маркетинг чрез AdWords е особено ценно, защото като най-популярната търсачка, Google получава огромно количество трафик и следователно доставя най-голямо впечатление и кликове на рекламите ви. Колко често PPC реклами се появяват зависи от това кои ключови думи и видове изберете. Докато брой фактори определят колко успешешна ще бъде вашата PPC рекламна кампания , може да постигнете много като се фокусирате върху:

 • Уместност на ключовите думи – изработване на листи с PPC ключови думи, групи и подходящ текст
 • Качество на рекламната страница – създаване на оптимална страница с обедително съдържание.
 • Оценка на качеството – това е рейтинг системата на Google, свързана с качеството и относителността на вашите ключови думи, страници и PPC кампании. Колкото по-добра оценка, толкова повече кликвания на рекламата и по-ниска таксата.

PPC проучване за ключови думи

Проучване за ключови думи за PPC може да отнема много от времето ви, но е и изключително важно. Цялата ви PPC кампания е изградена около ключови думи и най-успешните ADWORDS рекламатори , продължително увеличават и подобряват листите си с PPC ключови думи. Ако направите проучване само веднъж, когато създадете първата си кампания, най-вероятно изтървате стотици хиляди ценни, евтини, силно уместни ключови думи, които да водят трафик към вашия сайт.

Ефективния PPC списък трябва да бъде:

 • Уместен – Разбира се, не искате да плащате за уеб трафик, който няма нищо общо с бизнеса ви. Искате да намерите ключови думи, които да доведат до по-висок рейтинг на PPC кликвания, ефективна стойност за кликване и увеличени печалби. Това означава, че ключовите думи за които наддавате, трябва да са свързани с офертите, които продавате.
 • Изчерпателен – Вашето проучване трябва да включва не само най-популярните, често търсени термини в нишата, но също така и дълготрайните. Дълготрайни ключови думи са по-специфични и по-редки, но те са голяма част от трафика, базиран на търсения. Като допълнение, те са по-малко конкурентни и следователно по-ефтини.
 • Разширяващ – PPC е интерактивен. Искате постоянно да подобрявате и разширявате кампаниите си и да създадете среда в която списъка с ключови думи постоянно расте и се адаптира.

Управление на PPC кампания

Веднъж когато се създали вашите нови кампании, ще е необходимо да ги поддържате редовно, за да сте сигурни, че продължават да са ефективни. Всъщност, редовната активност на акаунтите е един от най-добрите предсказатели за успех. Трябва продължително да анализирате производителността  на акаунта си и да правите следните настройки за да оптимизирате кампаниите си:

 • Добавяйте PPC ключови думи: Разширете обхвата на вашата PPC кампания като добавяте нови ключови думи, уместни за вашия бизнес.
 • Добавяйте негативни ключови думи: Добавяйте неконвертируеми термини, като негативни ключови думи за да подобрите уместността на кампанията и да намалите излишни разходи.
 • Разделни рекламни групи: Подобрете рейтинга на кликвания (CTR) и оценката на качеството, като разделите рекламните си групи, на по-малки, по-уместни групи, които ви помагат да създадете по-насочени рекламни текстове и страници.
 • Правете ревю на по-скъпи PPC ключови думи: Преглеждайте скъпи, слабо-производителни ключови думи и ги изключвайте, при необходимост.
 • Подобрение на страниците: Модифицирайте съдържанието и calls-to-action (CTAs) на вашите страници, за да приведете в съответствие индивидуални търсения за да увеличите рейтинга на конвертиране. Не пращайте всичкия си трафик към една страница.

Превод: Георги Цонев

One comment on “Научи основите на Pay-Per-Click маркетинга!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *