Tретият закон на Нютон и рекламата!

Tретият закон на Нютон и рекламата!

Нова седмица, нов ден, ново аз. Вече ще съм по-усърдна, по-прилежна, по-подредена в работата си, във връзките си, в живота си. И откъде да започна да разчиствам живота си, ако не от дамската си чанта, този мой малък портативен свят. ”Как изобщо са попаднали тук” си мисля, вадейки флаер след флаер. Кога изобщо съм ги…

Реклама