Лидерството – вроден талант или придобито качество?

Лидерството – вроден талант или придобито качество?

Толкова много проучвания и дискусии са се водили по темата за лидерството, та чак се е превърнала в нещо като вечния въпрос без отговор – „Коe е първо? Яйцето или кокошката?“. В следващите редове ще се опитам да изразя с прости думи това, което се върти в главата ми по темата. И като стана дума…

Лидерство