Първото впечатление и лидерството

Според проучване сред топ-мениджърите на над 100 международни фирми, следните четири характеристики са водещи при успешните лидери: Честност, която формира доверие в екипа; Визия за развитие и успех, които обединяват екипа в пътя към постигане на поставените цели; Вдъхновение, което генерира енергия за действие; Компетентност, която да гарантира ефективност на усилията. По темата за лидерството е изписано много…

Лидерство , , , , ,

Лидерството – вроден талант или придобито качество?

Лидерството – вроден талант или придобито качество?

Толкова много проучвания и дискусии са се водили по темата за лидерството, та чак се е превърнала в нещо като вечния въпрос без отговор – „Коe е първо? Яйцето или кокошката?“. В следващите редове ще се опитам да изразя с прости думи това, което се върти в главата ми по темата. И като стана дума…

Лидерство